Online library

Strategische Monitor 2017-2018

13 Apr 2018 - 09:25
Back to archive

Stilte voor de Storm?
Auteurs: Kars de Bruijne, Minke Mijnders (Instituut Clingendael)
Stephan de Spiegeleire, Frank Bekkers,Tim Sweijs (HCSS)

In de Strategische Monitor 2017-2018 is opnieuw een verscheidenheid aan methodes gebruikt om de ontwikkelingen in de internationale orde te monitoren en te duiden. Deze orde blijkt weerbaarder voor spanningen dan vaak wordt gedacht, en Nederland blijft goed gepositioneerd in dit internationale krachtenveld. De afgelopen vijf jaar gedroegen de grote mogendheden zich assertiever, echter in 2017 was een meer afwachtende houding waar te nemen. Dit is wellicht te verklaren door de onvoorspelbare houding van de regering Trump. Er lijkt dus ondanks alle internationale spanningen sprake van een relatieve strategische luwte. Of is dit slechts een stilte voor de storm?