Online library

De Geopolitieke Gevolgen van de Coronacrisis

16 Jun 2020 - 10:06
Back to archive

In een nieuwe notitie gaat Rob de Wijk in op de geopolitieke effecten van Covid-19, de gevolgen voor de veiligheid en hoe Nederland hierop kan reageren.

Momenteel vallen drie crises samen: de uitbraak van Covid-19, een recessie zonder weerga en een geopolitieke paradigmaverandering, terwijl de Brexit en klimaatverandering ook aandacht vragen. Deze perfect storm in combinatie met het opkomend populisme stelt beleidsmakers zodanig op de proef dat het de vraag is of de nationale politieke systemen en daarmee internationale organisaties als de EU en de NAVO dit aankunnen.

Als dat niet het geval is, kunnen de economische veiligheid, de territoriale integriteit en de maatschappelijke en politieke stabiliteit van Nederland in gevaar komen. Een beleidsomslag zonder precedent is noodzakelijk. Nederland staat daarbij voor een keuze: het multilateralisme versterken en werken aan de verdieping van de Europese samenwerking, met alle pijnlijke politieke keuzes van dien, of toestaan dat de EU teruggaat naar een vrijhandelszone of implodeert.

Download de notitie