Online library

STRATEGISCHE MONITOR 2023: BARSTEN EN BLOKKEN

20 Feb 2024 - 11:42
Back to archive

Confrontatie en samenwerking in een wereld van wisselende coalities

De wereld van morgen is er één van barsten en blokken. In deze wereld van groeiende belangentegenstellingen zullen grootmachten vaker botsen in het politieke, economische en mogelijk militaire domein. Competitie en confrontatie wordt dominanter ten opzichte van coöperatie. Te midden van deze rijk geschakeerde grootmachtcompetitie is er een verhoogd risico op de uitbraak van regionale conflicten uitgevochten door kleine en middelgrote mogendheden.

Auteurs:

Koen Aartsma - Senior Research Fellow

Frank Bekkers - HCSS

Tim Sweijs - HCSS