Unpacking China’s Digital Silk Road

Submitted by Inge on Mon, 07/27/2020 - 13:41

Aiming to contribute to a better understanding of China’s Digital Silk Road (DSR) and its implications for Europe, this Clingendael Report analyses the concept, objectives and activities of the digital subset of China’s Belt and Road Initiative. China Standards 2035 (a blueprint to set global standards for the next generation of technologies), as well as Beijing’s cybersecurity law and push for digital sovereignty, call attention to the DSR’s normative dimensions. China’s moves in the digital domain warrant closer scrutiny.

The European Union and its member states need to act on the DSR’s economic and normative challenges to European industrial competitiveness and European ideas about digital sovereignty, individual privacy, a data-driven society and free flows of data.

Download the report.

 

Authors

Brigitte Dekker (Junior Researcher at the Clingendael Institute)

Maaike Okano-Heijmans (Senior Research Fellow at the Clingendael Institute)

Image

The European Commission on the brink of a green recovery

Submitted by Inge on Mon, 07/20/2020 - 11:09

Will it be able to deliver?

Greening the huge Corona recovery investments and the revised Multi Annual Framework is marketed as a once-in-a-lifetime opportunity. The European Commission is keeping its Green Deal ideas at the heart of its Next Generation EU package, but meanwhile the recovery measures of individual Member States are aimed mostly at ensuring the jobs and businesses of the grey economy. Moreover, an east-west divide is emerging over the Commissions’ green ambitions. Successful implementation will certainly depend on the steering authority the Commission might acquire.

This policy brief analyses the effectiveness of key steering instruments available to the Commission. And it analyses how this effectiveness is influenced by the political context of the European Council.

Read policy brief

The author

Paul Hofhuis (Senior Research Associate at the Clingendael Institute)

Image

Sentinel of the Caribbean: US Foreign Policy towards Venezuela

Submitted by Inge on Thu, 07/16/2020 - 16:03

Even though US foreign policy primarily affects Venezuela itself, the impact is also felt in neighbouring countries. Amidst the continuation of the Venezuelan crisis, the US government has further tightened its harsh stance towards the country, aggravating existing implications of the crisis and thereby also the spillover effects in the region. This includes the Dutch Caribbean islands, in particular Aruba, Curaçao and Bonaire, which find themselves in close (geographical) proximity to Venezuela. Consequently, the question arises how US foreign policy towards Venezuela can threaten and potentially undermine the security interests of the Kingdom of the Netherlands and, subsequently, how the Netherlands should deal with that.

To provide an answer to this question, this strategic alert will address the following issues. Firstly, we will provide historical background information on the Venezuelan crisis and US-Venezuela relations. Next, we will elaborate on the current US foreign policy towards Venezuela. The subsequent section will then delve deeper into the topic, by outlining the political, economic and humanitarian impact of American foreign policy and by explaining which security interests of the Kingdom of the Netherlands are most affected. The alert will conclude with a summary and several recommendations.

Read the strategic alert.

The authors

Adája Stoetman (Junior Researcher at the Clingendael Institute)

Anna Zeverijn (Research Intern at the Clingendael Institute)

Image
President Trump delivers remarks to the Venezuelan American Community / Wikimedia Common

Covid-19 en het multilaterale veiligheidsbestel

Submitted by Inge on Tue, 07/07/2020 - 11:23

Het multilaterale stelsel kampt al geruime tijd met de nodige kwalen, lang voordat Covid-19 haar intrede deed. Het voor de veiligheid en voorspoed van Nederland zo belangrijke internationale bestel van normen en instituties is wel vaker in het gedrang geweest, maar de druk is de afgelopen jaren flink toegenomen. Dit komt met name door de houding van drie geopolitieke sleutelspelers: de Verenigde Staten, China en Rusland. De harde America first benadering van de VS onder president Trump, dat zich steeds vaker terugtrekt uit multilaterale samenwerkingsverbanden en verdragen, versterkt een lange termijn trend waarin Washington steeds minder leiderschap wil dan wel kan tonen. Een steeds assertiever China onder leiding van Xi Jinping probeert het multilaterale bestel naar Chinees model opnieuw in te richten, terwijl Rusland met name op veiligheids- en mensenrechtengebied al jarenlang blokkades opwerpt. Tenslotte groeit de publieke scepsis over globalisering in het algemeen, waardoor het draagvlak voor multilateralisme afneemt.

De auteurs

Bob Deen (Senior Research Fellow bij Instituut Clingendael)

Adája Stoetman (Junior Researcher bij Instituut Clingendael)

Sico van der Meer (Research Fellow bij Instituut Clingendael)

Image

China’s invloed op onderwijs in Nederland

Submitted by Inge on Tue, 07/07/2020 - 10:58

De bevindingen van dit verkennend onderzoek leiden tot de conclusie dat er sprake is van politieke beïnvloeding door China in hoger onderwijs en wetenschap in Nederland. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor beïnvloeding op scholen in het voortgezet onderwijs die samenwerken met de twee Confucius Instituten in Nederland.

De mate waarin en de manier waarop politieke beïnvloeding in het hoger onderwijs plaatsvindt loopt per sector, doelgroep, en deelactiviteit uiteen. Politieke beïnvloeding vindt vooral plaats in de vorm van het (indirect) aanzetten tot zelfcensuur bij onderzoekers, beleidsmedewerkers bij universiteiten, studenten, en bij medewerkers of directeuren van academische uitgeverijen die met of in China werken. Het gaat hierbij niet alleen om zelfopgelegde beperkingen ten aanzien van vrije meningsuiting, maar ook ten aanzien van de keuze van onderwerpen voor onderzoek. Daarnaast hebben onderzoekers en uitgeverijen te maken met censuur van publicaties van wetenschappelijk werk. Ook waar het gaat om het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek over China, of in en met China, vindt beïnvloeding plaats, bijvoorbeeld door beperking van onderzoeksmogelijkheden.

De politieke beïnvloeding door China in het hoger onderwijs en de wetenschap in Nederland heeft twee brede gevolgen: het leidt tot een aantasting van de Nederlandse kennispositie met betrekking tot China, en tot aantasting van de kwaliteit van onderzoek over China en van onderzoek op andere gebieden dat (deels) in of met China wordt uitgevoerd.

De auteurs

Ingrid d'Hooghe (Senior Research Associate bij Instituut Clingendael)

Brigitte Dekker (Junior Researcher bij Instituut Clingendael)

Image

De Geopolitieke Gevolgen van de Coronacrisis

Submitted by Inge on Tue, 06/16/2020 - 10:06

In een nieuwe notitie gaat Rob de Wijk in op de geopolitieke effecten van Covid-19, de gevolgen voor de veiligheid en hoe Nederland hierop kan reageren.

Momenteel vallen drie crises samen: de uitbraak van Covid-19, een recessie zonder weerga en een geopolitieke paradigmaverandering, terwijl de Brexit en klimaatverandering ook aandacht vragen. Deze perfect storm in combinatie met het opkomend populisme stelt beleidsmakers zodanig op de proef dat het de vraag is of de nationale politieke systemen en daarmee internationale organisaties als de EU en de NAVO dit aankunnen.

Als dat niet het geval is, kunnen de economische veiligheid, de territoriale integriteit en de maatschappelijke en politieke stabiliteit van Nederland in gevaar komen. Een beleidsomslag zonder precedent is noodzakelijk. Nederland staat daarbij voor een keuze: het multilateralisme versterken en werken aan de verdieping van de Europese samenwerking, met alle pijnlijke politieke keuzes van dien, of toestaan dat de EU teruggaat naar een vrijhandelszone of implodeert.

Download de notitie 

Image

Covid-19: De geopolitieke gevolgen voor de EU

Submitted by Inge on Mon, 06/08/2020 - 13:31

Bij het aantreden van de Europese Commissie in november 2019 sprak voorzitster Ursula von der Leyen over de noodzaak van een geopolitiek optredende Europese Unie in een veranderende wereld. De uitbraak van de Covid-19 crisis in Europa, begin maart dit jaar, onderstreepte volgens Von der Leyen “the need for Europe to be stronger, more united and more strategic in the way it thinks, acts and speaks.” De veranderende wereld met de opkomst van China, een assertief Rusland en een minder betrokken en minder invloedrijke Verenigde Staten dwingt de EU om in de internationale arena van de machtspolitiek een eigen rol op te eisen. Minder duidelijk is hoe een geopolitiek optredende EU gestalte moet krijgen. Deze notitie beoogt hiertoe aanzetten te geven. Daarbij komen achtereenvolgens aan de orde: de mogelijke gevolgen van de Covid-19 crisis op geo-economisch gebied en het buitenlands-, veiligheids- en defensiebeleid van de EU. De notitie sluit af met een opsomming van de implicaties voor Nederland.

Download de notitie

De auteurs

Dick Zandee (Hoofd Security Unit, Instituut Clingendael)

Kimberley Kruijver (Junior Researcher - Security Unit, Instituut Clingendael)

Image

Globalization Paradox and the Coronavirus pandemic

Submitted by Inge on Tue, 06/02/2020 - 13:33

The global scale of the coronavirus (Covid-19) pandemic and its response is unprecedented. This Clingendael Report applies Dani Rodrik’s framework of Globalization’s political trilemma to analyze the current response to the pandemic. In the aftermath of the 2008 financial crisis he argued that any recovery measures would have to balance off state power with economic integration and democracy. Based on values of democratic governance and human dignity this report charts principles on how to move forward beyond the emergency phase into recovery from the Covid-19 pandemic.

The report makes a plea to Dutch and European policymakers for safeguarding and upholding democratic values in the response to and recovery of the Covid-19 emergency. The political trilemma indicates that a renewed primacy of state sovereignty, combined with hyper-globalization being on the defense, requires political resistance and bold choices to uphold democratic governance principles for the urgent and difficult policy actions required during the recovery.

The momentum is now to act and uphold a united European solidarity response and leadership. If the EU fails to do so, it risks disintegration and marginalization in a volatile multi-polar global order. Covid-19 is not merely a ‘crisis’ that will pass by. This is a new permanence that requires a redefinition of the European social contract while recognizing its interconnectedness with the rest of world.

Read full report

The author

Remco van de Pas (Senior Research Associate at the Clingendael Institute)

Image
Graffiti / Unsplash

Presence before power

Submitted by Inge on Tue, 06/02/2020 - 13:27

When, in 2018, the People’s Republic of China published its first Arctic strategy, claiming that the Middle Kingdom is a ‘near-Arctic state’, many a snigger could be heard throughout the world of Arctic diplomacy. Yet, it is quickly becoming clear that China has built a geostrategic presence in the Arctic that is not to be sniggered at. It is already reshaping circumpolar politics in fundamental ways. Therefore, this Clingendael report aims to answer the following questions:

  • What are the long-term drivers behind China’s growing presence in the Arctic?
  • How is China currently shaping Arctic relations?
  • How should Europe and the Netherlands engage with China’s growing presence in the Arctic?

China’s Arctic strategy, in particular as it materialises in Iceland and Greenland, leads us to conclude that China’s growing presence in the Arctic is not a direct threat to European countries but rather a long-term strategic issue of great importance, but not great urgency.

Above all, China shows the power of presence by claiming a seat at the table in the Arctic Council and by investing in strategic sectors and diplomatic relations with Arctic states. Europe's challenge will be to re-engage with Iceland and Greenland, and China's presence there, in a similar multi-layered way, coordinating short-, medium- and long-term strategies.

Read full report

The author

Ties Dams (Research fellow at the Clingendael Institute)

Louise van Schaik (Head of Unit EU & Global Affairs/ Senior Research Fellow at the Clingendael Institute)

Adája Stoetman (Junior Researcher at the Clingendael Institute)

Image
Xinhua

Pandora’s Box in Syria

Submitted by Inge on Tue, 06/02/2020 - 13:08

During 2019, the original Syrian conflict entered its closing phases, except for the battlefields of Idlib and in the north east. As a result, conflict dynamics have become somewhat easier to read, as the regime and its key allies have shifted towards a triumphalist ‘post-war’ narrative and corresponding governance styles, deal-making and decision making. These developments can be witnessed in three interlinked spheres: security, civil, and political economic practices. Together, they largely form the Assad regime’s political economy, which – although poorly understood due to limited access – is crucial to understand to assess the negative externalities likely to result from its wartime survival.

The current security, civil and political economic practices of the Syrian regime are not informed by any serious consideration of international law, diplomatic pressure from countries other than its close allies, or human rights norms. Instead, survival, securitisation and coercive operating styles dominate. Hard power remains the regime’s key currency. As a result, soft power – whether it be diplomatic, financial or economic – is largely ineffective in influencing the regime’s calculations, incentives or intensity preferences.

This paper analyses six negative externalities that are likely to result from the re-entrenchment of the Syrian regime:

1) risk of conflict relapse due to economic pressures;

2) the politics of refugees;

3) risks and instrumentalisation of terrorism;

4) regional instability;

5) humanitarian culpability; and

6) deterioration of the international legal order. These externalities are interconnected and emerge from the political economy of the regime – the accumulation of its security, civil and political economic practices.

Read the online report

The author

Samar Batrawi (Research fellow Clingendael Conflict Research Unit)

Image
Al Assad family