Strategic Monitor 2020-2021

Submitted by Inge on Wed, 03/03/2021 - 14:53

Geopolitical Genesis 

Dutch Foreign and Security Policy in a Post-COVID World

Onderzoekers Danny Pronk en Jack Thompson van Instituut Clingendael en het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) overhandigden vandaag de Strategische Monitor “Geopolitical Genesis: Dutch Foreign and Security Policy in a Post-COVID World” aan de minister van Defensie, Ank Bijleveld.

Met hun jaarlijkse rapport geven de beide denktanks inzicht in de trends en ontwikkelingen in de wereldpolitiek. Het belangrijkste thema van dit rapport is dat dit hét moment is voor de Europese Unie om zijn status als ontluikende wereldmacht te verstevigen en dat Nederland hierbij een actieve rol moet vervullen.

Er komt geen “return to normal” van de trans-Atlantische betrekkingen, ook niet onder President Biden, zo stellen de onderzoekers. Europa zal meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor haar eigen defensie en een onafhankelijk buitenlands beleid moeten voeren. Nederland kan hier een overbruggende rol spelen, maar dat vraagt om meer Europese samenwerking. Dit is nodig om de invloed van een relatief klein land als Nederland te kunnen vergroten, maar ook om één vuist te kunnen vormen tegen de verdeel- en heerstactieken van China. Terwijl China een belangrijke economische partner blijft, is het nodig om met een verenigd Europees antwoord te komen op de steeds agressievere houding van zowel China als Rusland.

De Strategische Monitor geeft aanbevelingen voor het Nederlandse buitenland- en veiligheidsbeleid om deze gevarieerde uitdagingen het hoofd te bieden.

  1. Een meer assertieve geopolitieke opstelling om de Nederlandse én Europese belangen en waarden te beschermen.
  2. Een meer assertieve en vooral uniforme houding ten opzichte van China.
  3. Een meer uitgekiende en ook in dit geval een uniforme benadering voor de omgang met Rusland.
  4. Nederland moet vanwege de historisch nauwe banden met de VS ernaar streven een trans-Atlantische brugfunctie te vervullen op specifieke beleidsterreinen. Ook moet het binnen de NAVO streven naar een gelijkwaardiger lastenverdeling met de VS en meer doen om de vrede en veiligheid in de eigen regio te bevorderen.
  5. Nederland moet strategisch samenwerken met andere belangrijke middenmachten, zowel op het gebied van handel als veiligheid.
  6. De ontwikkeling van een aanpak is nodig voor de omgang met niet-statelijke actoren. Daarin wordt een effectief engagement gekoppeld aan ontmoediging van de onvermijdelijke keerzijden van samenwerking met niet-statelijke actoren die uit eigenbelang handelen. Als laatste, en misschien wel belangrijkste, moet Nederland voortvarend de samenwerking aangaan met andere actoren om de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering aan te pakken.

Deze aanbevelingen zijn niet uitputtend maar bieden een globale blauwdruk voor het toekomstige Nederlandse buitenland- en veiligheidsbeleid, zowel om de status van de EU als ontluikende wereldmacht te helpen verstevigen als om de complexe uitdagingen van nu en de komende tien jaar doeltreffend te kunnen aanpakken. Vanuit het gezichtspunt van dit rapport is dat onontbeerlijk in de geopolitieke genesis van Nederland, aldus de onderzoekers.

Download de Monitor 2020-2021.

 

Auteurs 

Danny Pronk (Research Fellow, Instituut Clingendael)

Jack Thompson  (Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS))

Image

The Eastern Partnership: Three dilemmas in times of troubles

Submitted by Inge on Fri, 01/15/2021 - 14:33

This report assesses three policy dilemmas that need to be considered by the Netherlands and the European Union in order to make the EaP more effective. First, the EU needs to reconcile its geopolitical interests with its normative aspirations. Second, the added value of the EaP’s multilateral track should be deliberated with consideration of the differentiation in bilateral relations with EaP countries. Third, the EU will need to consider how to deal with protracted conflicts, hybrid threats, and other security challenges in the EaP region.

Read report

Authors 

Wouter Zweers (Research Fellow, the Clingendael Institute)

Bob Deen (Senior Research Fellow, Coordinator Russia & Eastern Europe Centre, the Clingendael Institute)

Iris van Loon (Intern, the Clingendael Institute)

Image

Economic governance from rules to management

Submitted by Inge on Mon, 01/04/2021 - 15:41

The required complementary governance agenda draws on experience in success EU policies areas and is aimed at converging national institutions in the framework of EU networks. When it comes to the SGP, rules are important but they are meaningless without ownership for the intentions behind the rules. This will demand a switch in roles from the European Commission and in particular from DG ECFIN and the European Fiscal Board (EFB). In essence, the proposed new approach is based on the subsidiarity-based distinction between first and second-order control. The member states have to supervise themselves and the Commission has to monitor whether they have the required independent institutions.

Read policy brief. 

Author 

Adriaan Schout (Senior Research Fellow, the Clingendael Institute)

Jens Kuitert (Intern, the Clingendael Institute)

Image

Dealing with China on High-Tech Issues

Submitted by Inge on Tue, 12/22/2020 - 15:25

Views from the US, EU and like-minded countries in a changing geopolitical landscape. 

As President-Elect Joe Biden enters the White House, what are the opportunities for EU–US cooperation in the trade, high-tech and digital domains? Together with like-minded partners, the transatlantic partners aim for deepened and renewed engagement in the bilateral and multilateral context. They need to deliver on broadening multilateralism to new areas and, in certain cases, new approaches.

This Clingendael Report aims to contribute to a reorientation of the EU in the broad field of economic security, in the transatlantic context and with Japan, India and Australia.

Read report

Authors

Maaike Okano-Heijmans (Senior Research Fellow, the Clingendael Institute)

Brigitte Dekker (Junior Researcher, the Clingendael Institute)

 

Image

Flow security in the information age

Submitted by Inge on Tue, 12/08/2020 - 13:04

In a hyper-connected world, the ability to influence or control flows is key to new coercive strategies. This HCSS report aims to contribute to a better and more detailed understanding of the notion of flow security and of the policy options for both the Netherlands and Europe to effectively contribute to flow security to protect vital interests and values. 

This report considers three cases – each from a different perspective:

  1. 5G Networks and Standards from an economic angle.
  2. The continuous development of the F35 fighter plane from a military perspective.
  3. Entanglements in the financial system through an institutional lens.

Read report

Authors 

Frank Bekkers (Security Program Director, The Hague Center for Strategic Studies) 

Paul Verhagen (Data Scientist, The Hague Center for Strategic Studies)

Image
Flow Security Report

The Netherlands as a champion of EU enlargement?

Submitted by Inge on Tue, 12/08/2020 - 12:45

This policy brief examines how the Netherlands can credibly propagate its priorities regarding EU enlargement in the context of the EU’s revised accession methodology. While this methodology warrants increased engagement from EU Member States in the accession process, that does not mean Dutch priorities on Rule of Law and democratisation will automatically be addressed, nor that support for the accession process or its effectiveness is guaranteed.

Read policy brief.  

Authors 

Wouter Zweers (Research Fellow, the Clingendael Institute) 

Iris van Loon (Intern, the Clingendael Institute) 

Image
EU enlargement Rutte

European Strategic Autonomy in Security and Defence

Submitted by Inge on Fri, 12/04/2020 - 13:56

Now the going gets tough, it's time to get going. 

Based on the current situation some argue against European strategic autonomy, out of a fear that it could lead to an American withdrawal of its military support to the European continent. On the opposite side one can find proponents of a European Union with full strategic autonomy to play its part in the global competition with the great powers (China, Russia and the US), implying once again that the concept is wider than only being autonomous in security and defence.

The ‘against school’ seems to deny the increasing doubt about the US security guarantee to Europe and neglects the need for the EU to pursue its own strategic interests, backed up with military forces when required. The ‘pro school’ assumes too easily that the EU can overcome its disunity and that serious military shortfalls will be rectified within a couple of years.

Aiming for “a certain degree of autonomy” might be a way out, but this raises several questions such as: what degree of strategic autonomy, for what purposes and which related military capabilities are needed? Furthermore, are Europe and the EU synonyms?

Read report

Authors

Dick Zandee (Head Security Unit/Senior Research Fellow, the Clingendael Institute)

Bob Deen (Senior Research Fellow/Coordinator Russia and Eastern Europe Centre, the Clingendael Institute)

Kimberley Kruijver (Junior Researcher, the Clingendael Institute)

Adája Stoetman (Junior Researcher, the Clingendael Institute)

Image

Sino-Russian relations in Central Asia: Multi-dimensional chess

Submitted by Inge on Tue, 12/01/2020 - 14:07

Are Sino-Russian relations as robust as they are claimed to be? Is it really a stable ‘strategic partnership’ or might there also be critical underlying tensions at play that could potentially spell “trouble in paradise”?

Globally, there are currently three prominent regions – East Asia, the Arctic and Central Asia, – where Chinese and Russian geopolitical interests intersect, leading to cooperation and the establishment of ‘strategic partnerships’ but also creating the potential for competition and conflict. Of those prominent regions, both actors consider Central Asia to be their strategic backyard. It is relevant to assess the different dimensions of their relationship in the region. Looking at Central Asia could potentially tell us something about the trajectory of the Sino-Russian relationship at a global level. This strategic alert includes key takeaways with suggestions for optimizing future EU involvement.

Read Strategic Alert

Authors 

Goos Hofstee (Research Fellow, the Clingendael Institute)

Noor Broeders (Intern, the Clingendael Institute)

Image

Europeanising health policy in times of coronationialism

Submitted by Inge on Tue, 11/10/2020 - 12:01

The future of EU health policy after the COVID-19 pandemic changed conventional thinking

The COVID-19 crisis has prompted the European Union (EU) to rethink its health policy, or rather those of its policies that influence the health policies of member states, as those largely comprise a national competence, and sometimes a subnational one. During the pandemic, EU institutions and EU member states identified issues where more EU coordination was desirable, for instance with regard to stockpiling and joint purchasing of medical products. Much is still unclear, however, about how a broadly supported revised EU health policy should look, particularly as this has traditionally been a field where EU citizens and EU member states saw little added value in the EU becoming involved. A newly proposed EU4Health programme saw a setback right at its inception, with its proposed funding being cut drastically by the European Council, even though EU health expenditure will continue to rise. This policy brief explores the future of EU health policy after the COVID-19 pandemic changed conventional thinking.

Download the policy brief

 

Authors 

Louise van Schaik (Head of Unit EU & Global Affairs, the Clingendael Institute)

Remco van der Pas (Senior Research Associate, the Clingendael Institute)

Watch online debate ‘The Covid Crisis: what EU Role in Health?

Image

Europe’s Digital Decade?

Submitted by Inge on Wed, 10/21/2020 - 13:47

Navigating the global battle for digital supremacy 

On 16 September 2020, European Commission President Ursula von der Leyen set a clear goal for the European Union (EU) and its member states: We must make this ‘Europe’s Digital Decade’

Aiming to contribute to improved European policy-making, this report discusses (best) practices of Asian countries and the United States in the field of digital connectivity. It covers a wide range of topics related to digital regulation, the e-economy, and telecommunications infrastructure.

Findings show that the EU and its member states are slowly but steadily moving from being mainly a regulatory power to also claiming their space as a player in the digitalized economy. Cloud computing initiative GAIA-X is a key example, constituting a proactive alternative to American and Chinese Cloud providers. Such initiatives, including also the more recent Next Generation Internet (NGI), are a necessity to push European digital norms and standards, but also assist the global competitiveness of European companies and business models.

Download report.

Authors

Brigitte Dekker (Junior Researcher at the Clingendael Institute)

Maaike Okano-Heijmans (Senior Research Fellow at the Clingendael Institute)

This report complements the July 2020 report Unpacking the Digital Silk Road, which analysed Chinese efforts in the digital domain, and the May 2020 policy brief Digital connectivity going global: The case for digital Official Development Assistance (ODA).

Watch their recent webinar

 

Image